Voorwaarden - RamsFun

Versie:  1-7-2023
Ga naar de inhoud

Voorwaarden

Bij levering van diensten:

Geleverde diensten worden gewoonlijk na afloop van de werkzaamheden per direct voldaan, tenzij dit anders is overeengekomen.

Bij werkzaamheden op rekening dient de nota binnen 8 dagen na uitvoering van de werkzaamheden te zijn voldaan.

Rams Fun beschikt over een VAR verklaring onder nr VAR/0126/1731189313/1

Rams Fun is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruik van,
door de opdrachtgever aangeleverd, ondeugdelijk gereedschap of werkmateriaal.

Bij vermoeden van gebruik van ondegelijk werkmateriaal is Rams Fun gerechtigd de opdracht te weigeren c.q. het werk te beëindigen.

___________________________________________________________________________________________________________________

Bij verhuur van goederen

De goederen worden indien mogelijk 1 dag voor de gebruiksdatum afgeleverd c.q. opgehaald
en 1 dag na de gebruiksdatum weer opgehaald c.q. teruggebracht.

De door de verhuurder bezorgde goederen, worden op de begane grond binnen afgeleverd
en dienen bij het ophalen daar weer schoon klaar te staan, tenzij anders is overeengekomen.

Het gehuurde artikel is en blijft eigendom van de verhuurder en mag tijdens de huurperiode niet uitgeleend,
of onderverhuurd worden aan derden.

Voor niet schoon geretourneerde goederen wordt 50% van de huurprijs in rekening gebracht.

De huurder is verantwoordelijk voor het gehuurde artikel gedurende de gehele huurperiode.
(Denk aan diefstal, vergunningen, vandalisme of zware/harde wind) De huurder dient hier evt. verzekerd voor te zijn.

De huurder huurt alle artikelen geheel op eigen risico en kan de verhuurder op geen enkele manier aansprakelijk stellen.

Indien de goederen terug zijn, worden ze gecontroleerd en geteld. De telling is bindend.

De gehuurde artikelen dienen in dezelfde staat geretourneerd te worden.
Daarom is het niet toegestaan de artikelen te beplakken, beschrijven, gaten te boren etc.!!

Bij breuk en mankementen word een vervangingswaarde berekend.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor letsel aan derden.

Waarborgsom: De verhuurde goederen vertegenwoordigen een aanzienlijke waarde,
daarom vragen wij een waarborgsom afhankelijk van de grote van de bestelling.

Bezorgkosten: Gratis bij bestelling vanaf € 50,- in een straal van 5 km.
Vanaf 10 km en kleine bestellingen wordt een vergoeding berekend.  

Prijswijzigingen voorbehouden.

Op deze Site genoemde Prijzen zijn exclusief 21% of 6% BTW.  

Geleverde diensten, goederen c.q. huurprijzen en waarborgsom worden vooraf of per direct bij aflevering voldaan,
tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.

Bij huren op rekening dient de nota binnen 8 dagen na uitvoering van de werkzaamheden te zijn voldaan.

© Copyright Ramsfun.nl 2023
Terug naar de inhoud